dilluns, 24 de febrer de 2014

CONSELLS PER AFAVORIR L'AUTONOMIA.

El desenrotllament de l'autonomia en xiquets en edat escolar infantil és primordial per al seu correcte desenrotllament evolutiu. Hem de deixar que el xiquet faça per si mateix, descobrisca i experimente per a així fomentar un aprenentatge el més significatiu possible d'acord amb els seus interessos.Des d'este punt de vista oferirem una sèrie de consells útils per a propiciar este desenrotllament de l'autonomia infantil:
  • En primer lloc dir que sempre és bo oferir-li diverses alternatives perquè puga triar, fomentant així un desenrotllament en la presa de decisions i una millor acceptació de les conseqüències dels seus actes.
  • És bo oferir-los nous reptes incrementant progressivament la dificultat d'allò a aconseguir, sempre dins de les seues possibilitats. Açò incrementarà la seua autoestima. El pare/la mare han d'actuar com a pilar, ajudant-li si fóra necessari però mai fent-li les coses. Un exemple: l'adult tarda menys a posar l'abric al xiquet que si deixa que ell ho faça per si mateix, però la satisfacció i l'aprenentatge que experimenta el xiquet si ho aconseguix a soles o amb un poc d'ajuda, no té punt de comparació. Deixem perquè que practiquen el "jo solet", els ajudarà a créixer com a persones.
  • Hem d'estimular els seus raonaments, invitar-los a pensar i no oferir-li la solució de primera mà i a la mínima de canvi. Novament si troben respostes sols o amb un mínim d'ajuda, estarem fomentant la seua capacitat per a trobar solucions als problemes plantejats.
  • No hem de desanimar-los quan tinguen un fracàs, ni ocultar-se'l, sinó que han d'aprendre d'ell, analitzant les possibles causes.
  • S'ha d'evitar que depenguen únicament i exclusivament dels pares a l'hora de resoldre una tasca o un problema plantejat, és a dir, s'ha de fomentar un esperit crític que busque solucions des de diverses perspectives i fonts.
  • Visualitzar els seus èxits i reptes aconseguits és molt important, li ajudarà a plantejar-se uns altres de nous. De la mateixa manera se li ha d'animar valorant el seu esforç, oferint-li de vegades xicotetes recompenses. Per exemple, un sistema de punts com en la Súper Nani.
  • Finalment no hem d'oblidar que el joc ha de ser el mig en el qual es duga a terme el desenrotllament infantil en tots els seus àmbits.